สอบเข้ามหาวิทยาลัย

23 คณะยอดฮิตของน้องๆ สายวิทย์-คณิต

แผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าคณะอะไรได้บ้าง?
แผนการเรียนวิทย์-คณิต เรียกได้ว่าสามารถสอบเข้าได้ในทุกคณะสาขา เป็นข้อได้เปรียบที่น้องๆ หลายคนมองเห็น สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าต้องการเรียนต่อคณะสาขาไหนในอนาคต ก็เลือกเรียนแผนวิทย์-คณิตไว้กันพลาดก่อนได้นะ

- แพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
- เภสัชศาสตร์
- สหเวชศาสตร์
- เทคนิคการแพทย์
- สัตวแพทยศาสตร์
- สาธารณสุขศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- เกษตรศาสตร์
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
- จิตวิทยา
- บริหารธุรกิจ
- บัญชี
- ศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตร์
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- อักษรศาสตร์
- มนุษยศาสตร์
- นิเทศาสตร์