สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความแตกต่างการบริบาลทางเภสัชกรรม VS เภสัชกรรมอุตสาหการ


ภาพรวม

สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการต้องเน้นไปทางด้าน การปรุงยา ผลิตยา วิจัยยา พัฒนาตำรับยา ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จะเน้นไปทางด้านดูแลการใช้ยาในผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่การจัดซื้อ/จัดหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริหารยา จัดการระบบยา ประเมินการใช้ยา รวมถึงการสืบค้นและให้ข้อมูลทางยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ
 


การเรียน

ถึงแม้ว่าเภสัชศาสตร์จะแยกออกเป็น 2 สาขา แต่ในส่วนของวิชาพื้นฐานตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 นั้น เรียนเหมือนๆกันหมด จะมาแตกต่างจริงๆก็ตอนปี 5 กับตอนปี 6 ซึ่งเป็นการฝึกงาน ดังนั้นไม่ว่าน้องจะเรียน สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม หรือ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการก็ตาม น้องต้องเรียนพื้นฐานของทั้ง 2 สาขา เหมือนกัน ต่างกันแค่วิชาเลือกเฉพาะสาขา และการฝึกงานเท่านั้น (อย่างไรก็ตาม ทุกสายบังคับฝึกงานโรงพยาบาลและร้านยาตอนปี 4 เหมือนกันหมด)
 
ในส่วนของเนื้อหาที่เรียนนั้นถ้าเป็น Pharm science จะเน้นหนักไปทางด้านเภสัชเวท (แหล่งของยา) เภสัชเคมี (เคมีของยา) เภสัชวิเคราะห์ (วิเคราะห์ยา) เภสัชการและเทคโนโลยีเภสัชกรรม (พัฒนาตำรับยา) ในส่วนของ Pharm care จะเน้นหนักไปทางด้านเภสัชบำบัด (โรคและการใช้ยาในผู้ป่วย) และวิชาทางเภสัชสาธารณสุขต่างๆการทำงาน

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

โรงพยาบาล
- ข้อมูลสารสนเทศ
- จ่ายยา
- เตรียมยาให้ผู้ป่วยเฉพาะราย
- ค้นหาปัญหาการใช้ยา

ร้านยา
- จ่ายยา
- บริหารจัดการ
- ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ
 

เภสัชกรรมอุตสาหการ

ศูนย์วิจัย
อย.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงงาน
- Production
- QC
- QA
- ขึ้นทะเบียน
- R&D

 
ข้อมูลจาก : www.tobepharmacist.com