สอบเข้ามหาวิทยาลัย

7 ขั้นตอน สมัครสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ


วันนี้พี่สรุป 7 ขั้นตอนง่าย ๆ สมัครสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ


เข้าเว็บไซต์ http://student.mytcas.com
ต้องกรอกข้อมูลการศึกษาให้เรียบร้อยครบถ้วนอัปโหลดรูปภาพ
ดำเนินการอัปโหลดภาพถ่ายปัจจุบันของผู้สมัครเข้าระบบ * รูปต้องหน้าตรง ภาพไม่กลับหัว และสวมชุดสุภาพเลือกสนามสอบที่ต้องการ
สามารถเลือกสนามสอบที่ต้องการสอบได้ไมาเกิน 5 แห่ง ที่ไม่ซ้ำกันของวันสอบแต่ละวันกดยืนยันการสมัคร
โดยการกรอกรหัสยืนยันตัวตนจาก รหัสครั้งเดียว (OTP)ที่ได้รับผ่านระบบ SMSสามารถข้อมูลได้
สามารถแก้ไข , เพิ่ม , ลด รายวิชาสอบ - สนามสอบได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง เมื่อครบ 3 ครั้งแล้ว ปุ่มแก้ไขจะหายไป ( โดยนับจากการกรอกรหัสผ่านยืนยันตัวตนจาก รหัสผ่านครั้งเดียว OTP )สมัครสอบใหม่ได้
หากยืนยันตัวตนครบแล้ว 3 ครั้ง สามารถเลือกสมัครสอบใหม่ได้ (Set Zero) ขอ OTP ใหม่เสมอ ซึ่งจะเป็นการยกเลิกการสมัครสอบก่อนหน้า ชำระเงินค่าสมัคร และพิมพ์ใบสมัครสอบใหม่เลือกรายวิชาได้สูงสุด 15 วิชา
สามารถเลือกได้สูงสุด 15 รายวิชา และจะต้องเป็นวิชาที่ไม่สอบในวันและเวลาเดียวกัน