สอบเข้ามหาวิทยาลัย

9 ขั้นตอนการสมัครคัดเลือกรอบ 3 Admission TCAS65


พี่มี 9 ขั้นตอนการสมัครรอบ Admission พรุ่งนี้เปิดระบบการสมัครวันแรก ให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวก่อนสมัคร


1. เปิดระบบ
เปิดระบบรับสมัคร 2- 12 พฤษาภาคม 2565 2. ผู้มีสิทธิสมัคร 
- ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 สมัครไม่ได้
- ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 สามารถสมัครรอบ 3 ก่อนได้ แต่หากยืนยันสิทธิ์รอบ 2 แล้ว ถือเป็นโมฆะ ( ไม่สามารถขอเงินค่าสมัครคืนได้ )3. อ่านเงื่อนไขคุณสมบัติ
- เพศ / ส่วนสูง / น้ำหนัก /ปีการศึกษา
- หลักสูตรที่จบ ( สามัญแกนกลา / อาชีวะ / นานาชาติ / การศึกษานอกระบบ )
- มีผลการเรียน GPAX 6 ภาค GPA กลุ่มสาระ / จำนวนหน่อยกิตกลุ่มสาระ * เฉพาะหลักสูตรแกนกลาง
- มีผลคะแนนสอบไม่น้อยกว่าคะแนนขั้นต่ำ4. เลือกสาขาที่อยากเรียน
เลือกสาขาไม่เกิน 10 ลำดับ เรียงตามลำดับความชอบ ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองก่อน สาขาที่ต้องการสมัคร หากมีคุณสมบัติไม่ตรง ถือเป็นโมฆะ5. ยืนยันการเลือก
เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว ต้องกดยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ภายใน เวลา 23.59 ของวันที่ 12 พฤษภาคม 25656. แก้ไขเปลี่ยนแปลง
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ต่อ การสมัคร 1 ครั้ง นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP7. ต้องการยกเลิก
หากปลี่ยนแปลงครบ 3 ครั้ง แต่อยากเลือกใหม่ ต้องยกเลิกการสมัครเดิม แล้วดำเนินการสมัครใหม่ ( Set Zero ) พร้อมชำระค่าสมัครใหม่8.ชำระค่าสมัคร
ค่าใช้จ่ายสมัครขึ้นอยู่กับจำนวนอันดับที่เลือก หากอยากเพิ่มอันดับสามารถชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนเวลากำหนด9.พิมพ์ใบสมัคร
ให้บันทึกไฟล์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน