สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการประมวลผล รอบ 3 Admission #TACS65


พี่รวบรวมขั้นตอนการประมวลผล รอบ 3 Admission #TACS65 มาฝากน้อง ๆ จะได้วางแผนเตรียมตัวกัน


การคำนวณคำแนนตามเกณฑ์
ระบบจะคำนวณอัตโนมัติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) แสดงผลให้เห็นในระบบเมื่อเลือกสมัครการเรียงลำดับผู้สมัคร
ระบบจะเรียงลำดับตามคะแนนคัดเลือกของผู้สมัครทุกคนในแต่ละสาขาวิชา คะแนนสำคัญสูงสุดการจัดอันดับผู้สมัคร
ระบบจะนำผล Rankig ของทุกวิชาสาขามาพิจารณา เป็นตัวจริงอันดับไหน จะติดอันดับนั้น แล้วหยุดไม่พิจารณาอันดับต่อไปขอประมวลผลครั้งที่ 2 
ขอประมวลผลครั้งที่ 2 (หลังยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ) เฉพาะผู้สมัครที่แจ้งความประสงค์ขอประมวลผลครั้งที่ 2  เท่านั้น