สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 ขั้นตอนเข้าใจง่ายการยืนยันสิทธิ์รอบ Quota TCAS65


พี่มี 5 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์รอบ Quota ของ TCAS65 มาฝาก DEK65 กัน จะได้ไม่พลาดโอกาสการยืนยันสิทธิ์


1.เปิดระบบยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์/สละสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 / ไม่ใช้สิทธิ์รอบ 2 : วันที่ 9-10พฤษภาคม 2565
เปิดระบบสละสิทธิ์ : วันที่ 11 พฤษภาคม 25652.กดขอรหัส OTP 
กดขอรหัส OTP นำรหัส OTP จำนวน 6 หลักเข้ามากรอก3.แก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง
หากกดยืนยันสามารถเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ 3 ครั้ง4. รอประกาศผล รอบ 2
รอประกาศผล รอบ 2 และยังไม่ได้สมัครรอบ 3 หากต้องการไปรอบ 3 หรือ รอบ 4 ให้กดไม่ใช้สิทธิ์ หรืออยู่เฉย ๆ ไม่ทำอะไรเลย5, ​สมัครรอบ 3 ไว้ และชำระเงินไปแล้ว
สมัครรอบ 3 ไว้ และชำระเงินไปแล้ว หากกดยินยันสิทธิ์รอบ 2 เรียบร้อยแล้ว การสมัครรอบ 3 ถือเป็นโมฆะ หากกดสละสิทธิ์ ข้อมูลการสมัครรอบ 3 ไว้จะกลับคืนมา