สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​TCAS66 ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม


ค่าสมัครสอบและค่าจัดอันดับ ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ ?

TGAT/TPAT 
- วิชาละ 140 บาท ทั้งระบบคอมและระบบกระดาษ

A-Level
- วิชาละ 140 บาท

ยื่นจัดอันดับ Admission
- 1 อันดับ 150
- 2 อันดับ  200
- 3 อันดับ  250
- 4 อันดับ  300
- 5 อันดับ  400
- 6 อันดับ  500
- 7 อันดับ  600
- 8 อันดับ  700
- 9 อันดับ  800
- 10 อันดับ  900