สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การยืนยันสิทธิ์ และ ไม่ใช้สิทธิ์ รอบ Admission TCAS65


พี่จะพาน้อง ๆ มาดูการยืนยันสิทธิ์ หรือการไม่ใช้สิทธิ์ในรอบ  Admission แล้วไปสมัครรอบต่อไป ทำอย่างไรมาดูกัน

วิธียืนยันสิทธิ์
ผู้สมัครมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
- เข้าสู่เว็บไซต์ mytcas.com
- เลือกยืนยันสิทธิ์ สาขาวิชาเดียวที่ต้องการเข้าศึกษา ส่วนสาขาวิชาอื่นไม่ต้องดําเนินการใด ๆ
- เลือกขอรหัส OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
- นํารหัส OTP จํานวน 6 หลักที่ได้รับกรอกเข้าระบบให้เรียบร้อย

วิธีไม่ใช้สิทธิ์
ผู้สมัครผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อ แต่ยังไม่สามารถศึกษาต่อได้ ให้เลือก “ ไม่ใช้สิทธิ์ ” จะสามารถสมัครในรอบต่อไปได้ 
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
- เลือก “ ไม่ใช้สิทธิ์ ” ด้านล่างของรายชื่อสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด และกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน (หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ถือว่า ไม่ใช้สิทธิเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก)
- หากกดยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจไม่เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก โดยดําเนินการขอรหัส OT หากยังไม่ถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธิให้กดปุ่ม ไม่ใช้สิทธิ์ โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน
- กรณีที่กดยืนยันสิทธิไปครบ 3 ครั้งแล้ว หรือ ระบบปิดการยืนยันสิทธิแล้ว ให้รอระบบเปิดการสละสิทธิ แล้วกดปุ่ม สละสิทธิ เป็นการยกเลิกการยืนยันสิทธิที่ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตน