สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการรอบ 4 DIRECT ADMISSION TCAS65


วันนี้พี่รวบรวมกำหนดการรอบ 4  DIRECT ADMISSION ของ TCAS65 มาฝากน้อง ๆ กันด้วยนะ มาดูกัน

กำหนดการ
- 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 
รับสมัครและคัดเลือก
- 6 มิถุนายน 2565 
สถาบันส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้คัดเลือกครั้งที่ 1
- 8-9 มิถุนายน 2565 
ยืนยันสิทธิ์ในระบบช่วงที่ 1 
- 10-15 มิถุนายน 2565 
รับสมัครและคัดเลือกเพิ่มเติม
- 16 มิถุนายน 2565 
สถาบันส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้คัดเลือกครั้งที่ 2
- 18-19 มิถุนายน 2565 
ยืนยันสิทธิ์ในระบบช่วงที่ 2
- 21 มิถุนายน 2565 
สถาบันประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์