สอบเข้ามหาวิทยาลัย

KU x depa Machine Learning Training course 2022 เปิดคอร์ส Machine Learning ออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบรับรองการอบรม


KU x depa Machine Learning Training course 2022คอร์ส Machine Learning ออนไลน์


อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบรับรองการอบรม 
** โดยมีเงื่อนไข ผู้อบรมต้องเข้าอบรมครบถ้วนตลอดระยะเวลาอบรม **
คอร์สนี้สำหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ( ขอเชิญชวนนิสิตภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ และผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดสาขาวิชา ขอเพียงมีความสนใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู้ และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 2 ปี ยังไม่ได้ทำงาน หรือต้องการเปลี่ยนสายงาน )ระยะเวลาการอบรม
อบรม 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
แบ่งออกเป็นสามรอบให้เลือกได้ตามวันที่สะดวก
รุ่นที่ 1: 9-13 พฤษภาคม 2565 ( เต็มแล้ว )
รุ่นที่ 2: 23-27 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 3: 13-17 มิถุนายน 2565

เรียนผ่าน Microsoft Teams 
รูปแบบการเรียนการสอน Lecture และ Workshop เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองการอบรม และมีการติดตามผลการจ้างงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการเนื้อหาการเรียนการสอน
- เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนพื้นฐานสำหรับนำไปใช้
- ในด้าน Machine Learning หรือ Data Science
- เรียนรู้การสร้างโมเดลพื้นฐานทางสถิติ
- เรียนรู้การสร้างโมเดลพื้นฐานแบบจัดกลุ่ม Clustering
- เรียนรู้การสร้างโมเดลขั้นสูง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 097-034-1153
สมัครเลย : https://forms.gle/e76yxSdoDpbc43rE9
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sites.google.com/view/kuxdepa-machine-learning
Email: oss4corp@gmail.com