สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความแตกต่าง DEK65 กับ DEK66


วันนี้จะให้น้อง ๆ ดูระหว่าง DEK65 กับ DEK66 แตกต่างกันอย่างไร ?

DEK65
- เรียนออนไซต์ + เรียนออนไลน์
- สอบ O-net
- สอบ GAT
- สอบ PAT
- สอบ 9 วิชาสามัญ
- สอบบนกระดาษ
- สอบคล้าย ๆ ปีก่อนที่ผ่านมา
- มีรูปกิจกรรมใส่ Portfolio น้อย
- ได้เจอเพื่อน ๆ น้อยลง
- โรงเรียนมีกิจกรรมในบางครั้ง

DEK66
- เรียนออนไซต์
- ยกเลิก O-net
- สอบ TGAT
- สอบ TPAT
- สอบ Advance Knowledge
- สอบบนคอมพิวเตอร์และบนกระดาษ
- เปลี่ยนรูปแบบการสอบใหม่
- มีรูปกิจกรรมใส่ Portfolio เพิ่มขึ้น
- ได้เจอเพื่อน ๆ มากขึ้น
- โรงเรียนมีกิจกรรม เพิ่มขึ้น