สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยไหน เด่นคณะอะไรบ้าง ? DEK66 เช็คด่วน


วันนี้พี่รวบรวมเอามหาวิทยาลัย และคณะที่เด่น ๆ มาไว้ให้น้อง ๆ ได้ศึกษากัน มีคณะไหนบ้าง ตามมาดูกัน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีความโดนเด่นเรื่องแพทย์ และ  นิเทศศาสตร์ และก็เป็นมหาวิทยาลัยในฝันสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนหมอ แต่ก็ยังมีคณะอื่น ๆ ก็โดนเด่นไม่แพ้กันนะ

อักษรศาสตร์ , นิเทศศาสตร์ , แพทยศาสตร์ , บัญชี , คุรุศาสตร์ และคณะอื่น ๆ โดดเด่นเกันทุกคณะมหาวิทยาลัยมหิดล
มีความโดดเด่นเรื่องวิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์หมือนกัน มีผลงานทางวิชาการมีออกมามากมายไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลรามาและศิริราช เป็นโรงพยาบาลซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัย

กายภาพบำบัด , เทคนิคการแพทย์ , เภสัช , ทันตะ , พยาบาล , แพทย์ , สัตวแพทย์ , วิทยาศาสตร์ , สาธารณสุขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อมหาวิทยาลัยก็บ่งบอกสำหรับน้อง ๆ ที่รักความเป็นธรรมชาติ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวขจี มีพื้นที่กว้างใหญ่ บอกเลยว่าบรรยากาศที่ร่มรื่นไม่แพ้ใครของ

เกษตร , ประมง , สัตวแพทย์ , วนศาสตร์ , อุตสาหกรรม , วิทยาศาสตร์ , วิศวะ , เศรษฐศาสตร์ , สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยที่ชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน การสอบที่เข้มงวด ส่งผลให้ผู้ที่เรียนจบมีคุณภาพสูง จากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน

นิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , บริหาร , บัญชี , สังคม , เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นมหาวิทยาลัยที่ดึงดูดผู้คนผู้มีใจรักในศิลปะแขนงต่างๆให้มาเข้าที่นี่กันเยอะแยะ เพราะมีชื่อเสียงด้าน ศิลปะแขนงต่าง ๆ 

สถาปัตย์ , ดนตรี , นาฎศิลป์ , ภาษา , โบราณคดี และทุกอย่างที่เกี่ยวกับข้องกับศิลปะ3 พระจอม
หลาย ๆ คนน่าจะได้ยินชื่อและคุ้นเคยอยู่บ้างไม่มากก็น้อย เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พัฒนาจนมีหลายสาขาวิชาทั้งศาสตร์และศิลป์จนถึงปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรม , อุตสหกรรม , เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยบูรพา
โดนเด่นและมีชื่อเสียงอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย แถมมีจุดไฮไลท์ที่สำคัญนั้นก็คือหาดบางแสน ทำให้รุ่นพี่หลาย ๆ คนไม่อยากจากมหาวิทยาลัยนี้ไปเลย

โลจิสติกส์ , อัญมณี , วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถาบันที่ให้ปริญญาทางด้านการศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

ศึกษาศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , ศิลปกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , พลศึกษา