สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS66 โควตาพิเศษ เรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบ 3TCAS66 โควตาพิเศษ เรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จำนวนที่รับ 350 ที่นั่ง 


กำหนดการ
สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 18 กรกฏาคม - 28 สิงหาคม 2565
ลงทะเบียนเรียน : วันที่ 29 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565
เปิดเรียนออนไลน์ : วันที่ 29 สิงหาคม2565

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://registrar.ku.ac.th/adv/quota/tcas-2566