สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่ายดอกพะยอม ปีที่ 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ายดอกพะยอม ปีที่ 5
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สมัครทางออนไลน์วันที่ 17- 27 มิถุนายน 2565
วันจัดกิจกรรมวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565

 
กำหนดการ

กดสมัครเลย >> https://bit.ly/3OgJOY8