สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็คด่วน DEK66 เหลือกี่วันก่อนสอบวันนี้พี่รวมมาให้แล้ว เหลือกี่วันในการเตรียมตัวของ DEK66

- เดือนกันยายน 65 >> สมัครสอบ TPAT 1 เฉพาะแพทย์ เหลือ 64 วัน
- 1-10 พฤศจิกายน 65 >> สมัครสอบ TGAT และ TPAT เหลือ 125 วัน
- 10-12 ธันวาคม 65 >> สอบ TGAT และ TPAT ( ทั้งระบบคอมและระบบกระดาษ ) เหลือ 134 วัน
- 17 ธันวาคม 65 >> สอบ TPAT 1 เฉพาะแพทย์ เหลือ 141 วัน
- 1-10 กุมภาพันธ์ 66 >> สมัครสอบ A-Level เหลือ 217 วัน