สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผ่อนคลาย " ถอดแมสก์ " ควรแมสก์ถอดเมื่อไหร่?


ผ่อนคลาย " ถอดแมสก์ " โดยสมัครใจ เปิดคำแนะนำถอดเมื่อไหร่ ใครควรใส่ตลอด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำเรื่องของการ " ถอดแมสก์ " หรือ " หน้ากากอนามัย " เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด - 19 ) หลัง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศผ่อนคลายถอดแมสก์ได้โดยสมัครใจและเริ่มมีผลทันที เพื่อให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและดําเนินกิจกรรม กิจการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด

ถอดแมสก์ หรือ ถอดหน้ากาก ควรถอดเมื่อ
- ขณะอยู่คนเดียว
- ออกกำลังกาย
- กินอาหาร ดื่มน้ำ
- อยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- อยู่นอกอาคาร ที่โลล่งแจ้ง
- อยู่ในอาคาร เว้นระยะห่างได้

ใครควรใส่หน้ากากตลอดเวลา?
- กลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์
- ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

แหล่งข้อมูล >> https://www.bangkokbiznews.com/news/1011816