สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนรับสมัคร รอบ 3 #กสพท.66


วันนี้กสพท มีการจัดการแถลงข่าว หัวข้อหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และจำนวนการรับสมัครรอบ 3 ของปีการศึกษา 2566 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

วันนี้พี่เลยรวบรวมมาให้น้อง ๆ ว่าคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัยไหนเปิดรับสมัครกี่คน ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว น้อง ๆ จะได้เตรียมตัวกันได้ทันเวลา เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะ ต้องเริ่มแล้ว

อยากจะบอกน้อง ๆ ว่าปีนี้กสพท รับสมัครรอบ 3 น้อยกว่าปีที่แล้ว ถึง 292 คน หากไม่รีบอาจจะพลาดโอกาสเลยนะ

 
คณะแพทยศาสตร์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์