สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปตารางสอบ TCAS66


วันนี้พี่ทำสรุปตารางสอบ TCAS66 มาฝากน้อง ๆ DEK66 ให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสอบกัน เหลือเวลาไม่มากแล้วนะ

TGAT
วัดความถนัดทั่วไป

เปิดรับสมัคร : 1-10 พ.ย 65
พิมพ์บัตรที่นั่ง : 24 พ.ย. -12 ธ.ค. 65
วันที่สอบ : 10 ธ.ค. 65
ประกาศผล :  #สอบด้วยความพิวเตอร์ :  15 ธ.ค. 65 #สอบด้วยกระดาษ :  7 ม.ค. 66
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ :  #สอบด้วยความพิวเตอร์ :  16-23 ธ.ค. 65 #สอบด้วยกระดาษ :  8-15 ม.ค. 66
เวลาในการทำข้อสอบ :  3 ชม.

TPAT1
ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์

เปิดรับสมัคร : 1-20 ก.ย 65
พิมพ์บัตรที่นั่ง : รอประกาศ
วันที่สอบ : 17 ธ.ค 56
ประกาศผล : ประมาณวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ : 8-15 ม.ค. 66
เวลาในการทำข้อสอบ:   3 ชม.15 นาที ( รวม 3 พาร์ท )

TPAT2-5
วัดความถนัดวิชาชีพ

เปิดรับสมัคร : 1-10 พ.ย 65
พิมพ์บัตรที่นั่ง : 24 พ.ย. -12 ธ.ค. 65
วันที่สอบ : 10 -12 ธ.ค. 65
ประกาศผล :  #สอบด้วยความพิวเตอร์ :  15 ธ.ค. 65 #สอบด้วยกระดาษ :  7 ม.ค. 66
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ :  #สอบด้วยความพิวเตอร์ :  16-23 ธ.ค. 65 #สอบด้วยกระดาษ :  8-15 ม.ค. 66
เวลาในการทำข้อสอบ : วิชาละ 3 ชม.

A-Level
วัดความรู้เชิงวิชาการ

เปิดรับสมัคร : 1-10 ก.พ. 66
พิมพ์บัตรที่นั่ง : 24 ก.พ. -20 มี.ค 66
วันที่สอบ : 18-20 มี.ค. 66
ประกาศผล : 17 เม.ย. 66
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ : 18-25 เม.ย. 66
เวลาในการทำข้อสอบ : วิชาละ1 ชม. 30 นาที