สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK66 ควรอ่านหนังสือตอนไหนจำเนื้อหาได้ดี


น้อง ๆ DEK66 จะอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ ให้จำเนื้อหาและข้อมูลให้ได้ดีนั้น แต่ควรกางหนังสืออ่านช่วงเวลาไหนดีนะ กลางวันหรือกลางคืน วันนี้่พี่มีคำตอบ

ช่วงเช้า จำเนื้อหาได้ดีที่สุด
เพราะว่าช่วงเช้าสมองจะปลอดโปร่ง สมองได้จัดระเบียบความจำตอนนอนหลับแล้ว จึงทำให้ในช่วงเช้าสมองเหมาะกับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ ถ้าอ่านหนังสือช่วงเช้า จะช่วยให้การจำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะ

ช่วงกลาง คืนอาจจะไม่เหมาะ
เพราะว่าในช่วงเวลากลางคืนเป็นเวลาที่ร่างกายควรพักผ่อน ควรนอนหลับ ซึ่งการนอนหลับจะมีการจัดระเบียบความทรงจำ และทำการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ อาจทำให้การจำสาระเนื้อหาในช่วงนี้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ