สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัพเดทรอบ Portfolio66 มหาวิทยาลัยไหนเปิดรับรอบเพิ่ม


วันนี้พี่มาอัพเดท มหาวิทยาลัยเปิดรับรอบ Portfolio สำหรับ TCAS66 เพิ่มบ้าง เช็กเลย!!

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบ 1 Portfolio
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ : วันที่ 4 - 14 พฤศจิกายน 2565 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 21 ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 ธันวาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS1.html

มหาวิทยาลัยมหิดล
รอบ 1/2 Portfolio
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพยศาสตรบัณฑิต
- โครงการโอลิมปิดวิชาการ จำนวนรับทั้งหมด 70 ที่นั่ง
- โครงการความสามารถพิเศษ จำนวนที่รับทั้งหมด 20 ที่นั่ง
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม ( เวลา 09.30 น. ) - 23 ธันวาคม 2565 ( เวลา 12.00 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 17 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 มกราคม 2566 ( ทดสอบระบบถ้ามี วันที่ 20 มกราคม 2565 )
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3LRrioV

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รอบ 1 Portfolio
คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์ , คณะพยาบาล , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาลัยการจัดการ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ , โรงเรียนการเรือน , โรงเรียนกฏหมายและการเมือง
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 18 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : ตามที่สาขากำหนด
สอบสัมภาษณ์ : ตามที่สาขากำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://tcas.dusit.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รอบ 1 Portfolio
คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการเกษตร , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ : วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://tcas.cmru.ac.th/cmrumodel66/_view/index.php

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รอบ 1 Portfolio
หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ : วันที่ 9 กันยายน 2565 - 16 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน : วันที่ 20 มกราคม 2566
ประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพเภสัชกรรม : วันที่ 25-27 มกราคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://entry.wu.ac.th/apply/download/q/Q1133.pdf

มหาวิทยาลัยทักษิณ
รอบ 1 Portfolio 
คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะอุตสาหกรรมเกษตรละชีวภาพ , คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
รับสมัคร : วันนี้ - 26 ตุลาคม 2565
ชำระค่าสมัคร : วันที่ - 27 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sangfans.com/tcas-portfoliotsu/