สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK66 ไม่ควรพลาด!! เปิดบ้านธรรมศาสตร์ THAMMASAT OPEN HOUSE 2022


มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบ้านธรรมศาสตร์ เมืองแห่งความยั่งยืน พื้นที่เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด THAMMASAT OPEN HOUSE 2022

พบกันวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2565 นี้ พบกันที่ ณ กิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประเด็นเสวนา
หัวข้อที่ 1
สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66
- เรื่องการลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาที่สอบ
- ข้อสอบอยู่ภายใต้หลักสูตรของนักเรียนมัธยมและเน้นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้
- ปรับเปลี่ยนข้อสอบ GAT PAT และวิชาสามัญ เป็นข้อสอบ TGAT TPAT A-LEVEL
- คะแนนของทุกวิชาปรับ 100 คะแนนเท่ากัน
- การลงทะเบียน Mytcas

วิทยากรพิเศษ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้จัดการระบบสอบ TCAS 
- พี่บิว กนกพร โชคเจริญยิ่ง 
บรรณาธิการเว็บไซต์ Admission Premiumหัวข้อที่ 2
รูปแบบการยื่นคะแนนของระบบสอบ TCAS66 ทั้ง 4 รอบ โดยเน้นการอธิบายถึงภาพรวมและรายละเอียดสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา

วิทยากรพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้จัดการระบบสอบ TCAS หัวข้อที่ 3
เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบและการยื่นคะแนน
แบ่งปันเคล็ดลับการอ่านหนังสือ การเตรียมความพร้อมในการสอบการนำเสนอตัวเองผ่าน Porfolio ให้น่าสนใจ รวมไปถึงเคล็ดลับการยื่นคะแนนในรอบต่าง ๆ 

วิทยากรพิเศษ
พี่บิว กนกพร โชคเจริญยิ่ง 
บรรณาธิการเว็บไซต์ Admission Premium

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/OpenHouseThammasat