สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อีก 6 เดือน #dek66 ต้องทำอะไรบ้างในแต่ละเดือน


เดือนแห่งการสอบใกล้มาถึงแล้ว น้อง ๆ เช็กตัวเองด้วยว่าแต่ละเดือนต้องทำอะไรบ้าง? เราจะเตรียมตัวท่านไหม เช็กเลย


เดือนพฤศจิกายน 2565
1 พฤศจิกายน 2565 : วันแรกลงทะเบียน #TCAS66
1-10 พฤศจิกายน 2565 : รับสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 ( เลือกสอบด้วยกระดาษหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ )
24 พฤศจิกายน 2565 : พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT/TPAT2-5

เดือนธันวาคม 2565
1-17 ธันวาคม 2565 : พิมพ์บัตรสอบ TPAT1
10-12 ธันวาคม 2565 :  สอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบด้วยกระดาษ/เครื่องคอมพิวเตอร์ )
15 ธันวาคม 2565 : ประกาศผลสอบ ( สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ )
16-23 ธันวาคม 2565 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ  ( สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ )
17 ธันวาคม 2565 : สอบ TPAT1 #กสพท66เดือน​มกราคม 2566
7 มกราคม 2566 : ประกาศผลสอบ ( สอบด้วยกระดาษ )
8-15 มกราคม 2566 : ขอทบทวนผลคะแนนสอบ  ( สอบด้วยกระดาษ )

เดือน​กุมภาพันธ์ 2566
1-10 กุมภาพันธ์ 2566 : รับสมัครสอบ A-Level *สอบด้วยกระดาษเท่านั้น
24 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 :  พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ A-Levelเดือน​มีนาคม 2566
18-20 มีนาคม 2566 : สอบ A-Level

เดือน​เมษายน 2566
17 เมษายน 2566 : ประกาศผลสอบ A-Level
18-25 เมษายน 2566 : ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์