สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK66 ควรรู้ ความแตกต่างระหว่างสอบกระดาษ VS สอบคอมพิวเตอร์


วันนี้พี่รวมมาให้แล้วความแตกต่างระหว่างสอบกระดาษ VS สอบคอมพิวเตอร์ ที่ DEK 66 ควรรู้

สอบแบบกระดาษ
รับสมัคร : เปิดรับสมัครรอบเดียววันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565
ราคาสอบ : วิชาละ 140 บาท
วันที่สอบ : วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2565
ประกาศผลคะแนนสอบ: วันที่ 7 มกราคม 2566
สถานที่สอบ : สอบในโรงเรียน
ข้อดี : 
- มีสนามสอบโรงเรียนให้เลือกสอบเยอะ
- ต้องเตรียมอุปกรณ์สอบเยอะ อาทิเช่น ดินสอ ยางลบ ปากกา กบเหลา แมส
- เขียนลงในข้อสอบได้
- ข้ามไปทำข้ออื่นเปิดกระดาษคำถามได้ง่ายกว่า
ข้อเสีย : 
- ประกาศผลคะแนนช้า
- นั่งฝนคำตอบด้วยดินสอ
- หากตอบผิดต้องลบให้สะอาดก่อนตอบข้อใหม่

คอมพิวเตอร์
รับสมัคร : วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 **เปิดเพิ่มวันกรณีที่นั่งว่าง วันที่ 14-20  พฤศจิกายน 2565
ราคาสอบ : ราคาจากปกติรายวิชาละ 200 ลดเหลือเพียง 140 บาท
วันที่สอบ : วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผลคะแนนการสอบ : วันที่ 15  ธันวาคม 2565
สถานที่สอบ : สอบในมหาวิทยาลัย
ข้อดี : 
- สนามสอบให้เลือกสอบแต่ในมหาวิทยาลัย
- ประกาศผลคะแนนเร็ว
- ไม่ใช้อุปกรณ์ในการสอบเยอะ *ยกเว้นทดเลขมีกระดาษให้ เตรียมดินสอ ยางลบ
- ไม่ต้องนั่งฝนคำตอบ
- หากตอบผิดแค่เลือกคลิกตอบข้อใหม่
ข้อเสีย : 
- มีปัญใจเรื่องไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าดับระหว่างสอบ ทางทปอ.จะปรับให้เป็นการสอบแบบกระดาษแทน
- มีแต่กระดาษให้ทดเลข
- ข้ามไปทำข้ออื่นต้องคลิกกลับไปกลับมา