สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​อัพเดต!! ปฏิทินการสมัครสอบ TCAS66 TGAT/TPAT และ A-Level


หลังจากน้อง ๆ สมัครสอบ Mytcas66 เรียบร้อยแล้วน้อง ๆ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง มาดูกัน

 

วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2565
เปิดรับสมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 เพิ่มเติมในกรณีที่สนามสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ยังมีที่ว่าง

วันที่ 24 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2565
พิมพ์บัตรที่นั่งสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565
สอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบด้วยกระดาษ/สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ )

วันที่ 15 ธันวาคม 2565
ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ )

วันที่ 16 -23 ธันวาคม 2565
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ )

วันที่ 7 มกราคม 2566
ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบด้วยกระดาษ )

วันที่ 8-15 มกราคม 2566
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT2-5 ( สอบด้วยกระดาษ )

วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครสอบรายวิชา  A-Level ( สอบด้วยกระดาษเท่านั้น ) โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ

วันที่ 18-20 มีนาคม 2566
สอบ  A-Level

วันที่ 17 เมษายน 2566
ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level 

วันที่ 18-20 เมษายน 2566
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ A-Level

ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบ TGAT/TPAT2-5 และ A-Level วิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน