สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมรอบ TCAS66 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


จากงาน open house 2023 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันนี้พี่รวมรอบ TCAS66  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มาฝากน้อง ๆ ด้วย จะมีรอบไหนบ้าง เช็กเลย


รอบที่ 1 โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
จำนวนที่รับ 10 คน 
การรับสมัคร : 14-29 ธันวาคม 2565
คุณสมบัติเฉพาะ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า หรือสำเสร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ
- GPAX รวมการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีประวัติผลงานความสามารถดีเท่าทางการกีฬา ( โดยพิจารณาผลงานนับตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 29 ธันวาคม 2565 )
- เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นในชนิดกีฬา กรีฑา กอล์ฟ เทนนิส แบดมินตัน ครอสเวิร์ด บริดจ์ หมากกระดาษ เอแม็ท เปตอง ลีลาศ ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย และอื่นๆ
เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลงานด้านกีฬา ( Portfolio ) ตามคุณสมบัติทางด้านกีฬาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/admissions/9รอบที่2 โครงการโควตา
2.1 โควตาพื้นที่ ( ศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต )
จำนวนรับ 50 คน รับสมัครวันที่ 1-16 มีนาคม 2566
2.2 โครงการธรรมศาสตรฺ์ช้างเผือก
- พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนที่รับ 4 คน
- พื้นที่ 38 จังหวัด จำนวนที่รับ 24 คน
2.3 โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 240,000 บาท/ ปี
2.4 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศึกษา
จำนวนที่รับศูนย์รังสิต 5 คน 
2.5 โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
จำนวนรับ 10 คน
2.6 โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
จำนวนรับ 4 คน
2.7 โครงการนักศึกษาพิการ
จำนวนรับ 6 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/รอบที่ 3 รับตรงร่วมกับ Admission
รูปแบบที่ 1 รับตรง
จำนวนรับศูนย์รังสิต 300 คน
รับสมัครวันที่ : 1-16 กุมภาพันธ์ 2566 ( http://www.tuadmissions.in.th )
สอบ : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนนวิชาเฉพาะ มธ. วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 100% ประกอบด้วย
- ส่วนที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 15 ข้อ 15 คะแนน
- ส่วนที่ 2 การเข้าใจในการอ่าน 35 ข้อ 35 คะแนน
- ส่วนที่ 1 การใช้เหตุผลทางกฏหมาย 50 ข้อ 50 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/รูปแบบที่ 2 Admission
จำนวนรับศูนย์รังสิต 70 คน
รับสมัครวันที่ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 
เกณฑ์การคัดเลือก
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาใช้คะแนนดังนี้
1. คะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป (รหัส 91 วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ) ค่าน้ำหนัก 35%
2. คะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป (รหัส 92 วิชาการคิดอย่างมีเหตุผล) ค่าน้ำหนัก 35%
3. คะแนน A-Level
- วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ค่าน้ำหนัก 30% หรือ
- ภาษาฝรังเศส ค่าน้ำหนัก 30% หรือ
- ภาษาเยอรมัน ค่าน้ำหนัก 30% หรือ
- ภาษาญี่ปุ่น ค่าน้ำหนัก 30% หรือ
-. ภาษาจีบ ค่าน้ำหนัก 30% 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.tuadmissions.in.th/