สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​5 ขั้นตอนพิมพ์ใบสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5


หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมพิมพ์ใบที่นั่งสอบ เดี๋ยวจะไม่ได้สอบ วันนี้พี่รวมขั้นตอนการพิมพ์ใบที่นั่งสอบสำหรับ TGAT/TPAT2-5

- ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ https://student.mytcas.com/
- พิมพ์ใบที่นั่งสอบวันที่ 24 พฤจิกายบน - 12 ธันวาคม 2565
- เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว สถานะการชำระเงินจะขึ้นแบบ Real time และปรากฏหน้าต่างพิมพ์ใบสมัคร
- ตรวจสอบข้อมูลพิมพ์ใบที่นั่งสอบให้เรียบร้อย
- พิมพ์เอกสาร " บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา " รายวิชาละ 1 ใบ เพื่อมอบให้ผู้คุ้มสอบ
** สามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เข้าห้องสอบแทนการพิมพ์กระดาษได้ แต่อาจสามารถนำเข้าได้บางสนาม เนื่องจากไม่อนุญาติให้นำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ