สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็กสนามสอบ A-level66 ในกรุงเทพมหานคร


ก่อนสมัครสอบอย่าลืมเช็กสนามสอบก่อนนะ วันนี้พี่รวมมาให้แล้ว
เช็กสนามสอบได้ที่ : https://www.mytcas.com/venues

ราชวินิต มัธยม 
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 
นนทรีวิทยา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 
สันติราษฎร์วิทยาลัย 
วัดสุทธิวราราม
เตรียมอุดมศึกษา 
สารวิทยา 
หอวัง
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ฤทธิยะวรรณาลัย 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที 
สุรศักดิ์มนตรี 
วชิรธรรมสาธิต 
มัธยมวัดธาตุทอง
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
มัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนวัดราชโอรส 
โพธิสารพิทยากร 
ศึกษานารี
ชิโนรสวิทยาลัย 
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ปัญญาวรคุณ 
วัดนวลนรดิศ 
บางปะกอกวิทยาคม 
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
โรงเรียนบางกะปิ 
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ