สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​อัพเดตปฏิทิน TCAS66 หลังยื่นรอบ Admission


วันนี้พี่มาอัพเดตปฏิทิน TCAS66 หลังยื่นรอบ Admission แล้วต้องทำอะไรต่อ กดบันทึกไว้เลยนะ

วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566
เปิดรับสมัครรอบ Admission ในระบบ mytcas.com
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลในระบบ TCAS รอบ Admission *ครั้งที่1

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ Admission

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลในระบบ TCAS รอบ Admission *ครั้งที่2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566**
สละสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ  Admission

วันที่ 28 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566
เปิดรับสมัครรอบ Direct Admission ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 

วันที่ 13 มิถุนายน 2566
ประกาศผลในระบบ TCAS รอบ Direct Admission *ครั้งที่1

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ Direct Admission *ครั้งที่1

วันที่ 23 มิถุนายน 2566
ประกาศผลในระบบ TCAS รอบ Direct Admission *ครั้งที่2

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ Direct Admission *ครั้งที่2