สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​DEK66 เตรียมตัวสมัครรอบ 4 Direct Admission


น้อง ๆ คนไหนจะเข้ารอบ 4 Direct Admission ควรรู้ว่าแต่ละรอบเหมาะกับใคร ใช้เงื่อนไขอะไรบ้าง รูปแบบการสมัครมีอะไรบ้าง น้อง ๆ จะได้เตรียมตัวทัน


ใครสมัครได้บ้าง
- นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนรูปแบบการรับสมัคร
- ใช้คะแนน GPAX5 หรือ 6 ภาค
- ใช้คะแนนสอบวิชาการเท่านั้นเงื่อนไขในการสมัคร
- ยื่นสมัครกับสถาบันฯ
- สถาบันฯ พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด อาจจะมีการใช้คะแนนสอบ
- สถาบันฯ ส่งผลการคัดเลือกเข้าระบบ
- ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ที่ระบบ Mytcas.comการจัดการสิทธิ์
● ประกาศผล
➤ ครั้งที่ 1 : 13 มิถุนายน 2566
➤ ครั้งที่ 2 : 23 มิถุนายน 2566

● ยืนยันสิทธิ์
➤ ครั้งที่ 1 : 13-14 มิถุนายน 2566
➤ ครั้งที่ 2 : 23-24 มิถุนายน 2566