สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นับถอยหลัง!! TCAS67 สมัครสอบในอีก 3 วัน!

นับถอยหลัง!! TCAS67 
        มาดูกันว่าเราเหลือเวลาอีกกี่วัน สำหรับ TCAS67

   > สมัครสอบ TPAT 1 เหลือเวลา 3 วัน
      สมัครสอบ TPAT 1 วันที่ 1-20 กันยายน 2566

   > สมัครสอบ TGAT/TPAT 2-5 เหลือเวลา 61 วัน
      สมัครสอบ TGAT/TPAT 2-5 วันที่ 29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566

   > สอบ TGAT/TPAT 2-5 เหลือเวลา 102 วัน
      สอบ TGAT/TPAT 2-5 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2566

   > สอบ TPAT 1 เหลือเวลา 109 วัน
      สอบ TPAT 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2566

   > สมัครสอบ A-Level เหลือเวลา 156 วัน
      สมัครสอบ A-Level วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567

   > สอบ A-Level เหลือเวลา 199 วัน
      สอบ A-Level วันที่ 16-18 มีนาคม 2567

*เริ่มนับ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

   ดูกำหนดการอื่นโดยละเอียด ได้ที่ >> https://www.admissionpremium.com/content/7061