สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมาให้แล้ว! ค่าสมัครสอบของ DEK67

   ค่าสมัครสอบของ DEK67
       ช่วงสอบใกล้เข้ามาทุกที บางคนอาจจะกำลังวางแผนสมัครสอบ มาดูกันว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีค่าสมัครสอบอะไรบ้าง

   > TCAS ของแต่ละมหาวิทยาลัย
       - รอบ 1 : Portfolio ค่าสมัครสอบ 200 - 800 บาท
       - รอบ 2 : Quota ค่าสมัครสอบสอบ 200 - 500 บาท
       - รอบ 3 : Admission ค่าสมัครสอบ 150 - 900 บาท
       - วิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย ค่าสมัครสอบ 100 - 800 บาท

   > TGAT/TPAT/A-Level
       - TGAT ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท
       - TPAT1 ค่าสมัครสอบ 800 บาท
       - TPAT2-5 ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท
       - A-Level ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท

   > ภาษา
       - TOEIC ค่าสมัครสอบ 1,800 บาท
       - TOEFL ค่าสมัครสอบ 6,000 บาท
       - IELTS ค่าสมัครสอบ 5,000 - 7,000 บาท
       - HSK ค่าสมัครสอบ 560 - 2,060 บาท
       - JLPT ค่าสมัครสอบ 600 - 800 บาท
       - TOPIK ค่าสมัครสอบ 900 - 1,000 บาท

   > อื่น ๆ
       - NETSAT ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท
       - CU-TEP ค่าสมัครสอบ 900 บาท
       - TU-GET ค่าสมัครสอบ 500 บาท
       - SAT ค่าสมัครสอบ 3,300 บาท