สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แพทยสภาให้การรับรองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

   แพทยสภาให้การรับรองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ทางเพจ Facebook ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งว่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภา และได้รับการยืนยันว่าสำหรับรุ่นแรก รับรองนิสิต 48 คน โดยแบ่งสถานฝึกงานฝึกปฏิบัติทางคลินิก ดังนี้
       - โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จำนวน 24 คน
       - โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี จำนวน 24 คน

       เงื่อนไขการรับสมัครมีดังนี้        การรับคัดเลือกฯ ของหลักสูตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่
       - TCAS1 : Portfolio แบ่งรับ 2 โครงการ
          > โครงการช้างเผือก รับ 12 ที่นั่ง
          > โครงการเรียนล่วงหน้า 3 ที่นั่ง
       - TCAS2 : Quota รับนักเรียนในเขตสุขภาพที่ 5 และ 8 เขตละ 6 ที่นั่ง รวม 12 ที่นั่ง
       - TCAS3 : กสพท รับ 21 ที่นั่ง

       สำหรับค่าเทอม จะอยู่ที่ เทอมละ 50,000 บาท   

       หากมีข้อมูลอัพเดตเพิ่มเติม ทาง Admission Premium จะนำมาแบ่งปันให้อีกนะคะ