สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฝนให้ครบทุกจุด! เตรียมตัวสำหรับกระดาษคำตอบ TGAT, TPAT!

   เตรียมตัวสำหรับกระดาษคำตอบ TGAT, TPAT!

    ใกล้มาถึงแล้วกับการสอบ TGAT/TPAT  ในวันที่ 9-11 ธ.ค. 66 นี้ เพื่อช่วยให้น้องๆเตรียมความพร้อม วันนี้พี่แอดมินมีตัวอย่างกระดาษคำตอบ ที่ทปอ.ได้ออกมาให้ดู อีกทั้งบอกจุดสำคัญในกระดาษคำตอบที่น้องๆจะต้องอ่านคำแนะนำและห้ามลืมฝน มีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

** จุดสำคัญที่น้องๆต้องห้ามลืม **
    1. ข้อมูลสำคัญ (*ในส่วนนี้ทางทปอ.จะพิมพ์มาให้แล้วในกระดาษคำตอบ แต่น้องๆต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้ามีข้อมูลในส่วนไหนผิดให้แจ้งกรรมการคุมสอบ*)
 • ชื่อ-สกุล
 • เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • วิชาที่สอบ
 • สถานที่สอบ
 • ห้องสอบ
 • วันที่สอบ
 • รหัสวิชา
 • เลขที่นั่งสอบ
 • ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ (ลงชื่อด้วยลายมือของตนเองด้วยปากกา)
 
  2. กระดาษคำตอบ
 • เลขชุดข้อสอบ (*ฝนด้วยดินสอ 2B และห้ามลืมฝนเด็ดขาด เพราะจะไม่สามารถตรวจกระดาษคำตอบได้*)
 • ห้ามขีดเขียนบริเวณแถบบาร์โค้ดและแถบสีดำด้านข้างข้อสอบ  
 • คำตอบ (ฝนด้วยดินสอ 2B )
 
  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
  กระดาษคำตอบวิชา TGAT  กระดาษคำตอบวิชา TPAT2


  กระดาษคำตอบวิชา TPAT3


  กระดาษคำตอบวิชา TPAT4


  กระดาษคำตอบวิชา TPAT5


กระดาษคำตอบสำรอง (ผู้สอบจะต้องกรอกข้อมูลด้วยปากกาและฝนรหัสทั้งหมดด้วยตนเอง)


   ในการสอบแต่ละรายวิชาจะมีข้อสอบ 2 ชุด น้องๆจำเป็นที่จะต้องฝนชุดข้อสอบทุกวิชาที่มีชุดข้อสอบให้ฝน หากเกิดข้อผิดพลาดระบบจะไม่สามารถตรวจสอบกระดาษคำตอบได้ จึงขอเน้นย้ำให้ใส่ใจในส่วนนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะ เพื่อประโยชน์ของตัวน้องๆเองค่ะ

   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : mytcas