สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนมัธยมฯ อาชีวะ เตรียมอ่านหนังสือจากกลุ่มเซ็นทรัล ฟรี!! ผ่านแอพ The 1 Book e-Library

 UploadImage

                “The 1 Book e-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน” เป็นโครงการความร่วมมือ (MoU) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการเรียนรู้ในรูปแบบการอ่านหนังสือออนไลน์ให้กับนักเรียนไทย โดยไม่จำกัดเพียงแค่ในสถานศึกษาเท่านั้น นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
 
                “ที่ริเริ่มโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ด้วยตระหนักว่าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ด้วยตนเองและไร้ข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาผ่านแอพพลิเคชั่น”
 
                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เข้าถึงการอ่านอย่างทั่วถึงผ่านแอพพลิเคชั่น The 1 Book e-Library โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังชุมชนทั่วประเทศ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ทำให้มีความอยู่ที่ดีขึ้น
 
UploadImage
 
                "The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" จึงเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รวบรวมหนังสือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมซีไรต์ เรื่องสั้นอ่านนอกเวลา หนังสือแบบเรียน หนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือความรู้ทั่วไป เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนกว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ ได้อ่านหรือดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ Windows Mobile, iOS, Android ได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา สำหรับการดาวน์โหลดในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 
                ทั้งนี้ หนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ ของ The 1 Book e-Library มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม อาทิ หนังสือวรรณกรรมทรงคุณค่า เรื่องสั้นอ่านนอกเวลา หนังสือแบบเรียน หนังสือนิยายสร้างสรรค์ หนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยแต่ละโรงเรียนจะได้รหัสผ่านสำหรับให้นักเรียนในสังกัดเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือได้พร้อมกันถึง 9 ล้านคนในเวลาเดียวกันได้
 
                ในส่วนของขอบข่ายความร่วมมือนั้น บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น The 1 Book e-Library สำหรับนักเรียนนักศึกษา ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดในระบบปฏิบัติการดังกล่าว รวมทั้งจะพัฒนาระบบการใช้งานให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดหาหนังสือ พร้อมรับผิดชอบการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ การจัดทำวีดิทัศน์สาธิตการใช้งาน พร้อมส่งมอบรหัสรับสิทธิ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นแก่สถานศึกษา
 
                นอกจากนั้น ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาของหนังสือก่อนนำเข้าห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีหนังสือที่ดีและมีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน และกระทรวงศึกษาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลจำนวนสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบต่อไป
 
 UploadImage

                พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนการอ่านหนังสือให้แก่สถานศึกษากว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ที่จะช่วยให้นักเรียนและครูมีโอกาสเข้าถึงการอ่านหนังสือดีๆ ทางออนไลน์มากกว่า 300 เล่ม ใน 20 หมวดหมู่
 
                สำหรับการดำเนินโครงการนี้ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลฯ ใช้เงินลงทุนหลายสิบล้านบาท เพื่อให้เด็กและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าถึง อันจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาได้อย่างดียิ่ง และเป็นโครงการประชารัฐโครงการแรกที่จับต้องได้
 
                นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า โครงการนี้กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินการมาก่อนภายในบริษัท และตั้งใจที่จะทำแอพพลิเคชั่นออกมาใช้อย่างกว้างขวางต่อไป ซึ่งกลุ่มบริษัทดำเนินการเองทั้งหมดด้วยความหลากหลายของหนังสือ จนกระทั่งเกิดความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ที่จะช่วยให้เยาวชนไทยกว่า 13 ล้านคนได้เรียนรู้การอ่านทางออนไลน์ และกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมที่จะจัดหาหนังสือบรรจุให้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
 
UploadImage

ข่าวจาก : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ