สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ใครยังรอโควตา ยังไม่สาย !!! รวมมาให้ 10 มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับในรอบที่ 2 Quota

ใครยังรอโควตา ยังไม่สาย !!! รวมมาให้ 10 มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับในรอบที่ 2 Quota


   มหาวิทยาลัยมหิดล
    วันรับสมัคร : 20 มี.ค. – 8 เม.ย 67
    วันประกาศผล : 20 เม.ย. 67
    วันสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 67
    วันประกาศรายชื่อ : 25 เม.ย. 67
    อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
   มหาวิทยาลัยบูรพา
    วันรับสมัคร : 13 ก.พ. - 19 เม.ย. 67
    วันประกาศผล : 25 เม.ย. 67
    วันสัมภาษณ์ : 27 - 18 เม.ย. 67
    วันประกาศรายชื่อ : 2 พ.ค. 67
    อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
    วันรับสมัคร : 13 ก.พ. – 2  เม.ย. 67 (แล้วแต่โครงการ)
    วันประกาศรายชื่อ : 30 เม.ย 67 (แล้วแต่โครงการ)
    อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    วันรับสมัคร 12 ก.พ. – 17 เม.ย. 67  
    วันสัมภาษณ์ : 19 เม.ย. 67  
    วันประกาศรายชื่อ : 2 .พ.ค. 67  
    อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย  
 

   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
   สมัคร : 15 ก.พ. - 10 เม.ย. 67
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 เม.ย. 67
   วันสัมภาษณ์ : 24 - 27 เม.ย. 67
   วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 30 เม.ย. 67
   อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   สมัคร : 1 มี.ค. - 11 เม.ย. 67
   วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 29 เม.ย. 67
   อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   สมัคร : 1 ก.พ. - 19 เม.ย. 67
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 - 22 เม.ย. 67
   วันสัมภาษณ์ : 23 - 25 เม.ย. 67
   วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 26 - 30 เม.ย. 67
   อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   สมัคร : 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67
   วันสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 67
   วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : 27 เม.ย. 67
   อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   สมัคร : 12 ก.พ. – 10 เม.ย 67
   วันสัมภาษณ์ : ตามคณะกำหนด
   วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : ทุกวันพุธของสัปดาห์ ที่ https://tcas.dusit.ac.th
   อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย 
 
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   สมัคร : 19 มี.ค.-22 เม.ย. 67
   ประกาศผลการคัดเลือก : 20 มี.ค.-29 เม.ย. 67
   อ่านเพิ่มเติม : คลิกเลย