สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เพราะทุกอาชีพมีธุรกิจซ่อนอยู่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU เปิดตัวแนวคิดใหม่

เพราะทุกอาชีพมีธุรกิจซ่อนอยู่” 

เราจึงสอนให้นักศึกษาเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียน
และเสริมความรู้ด้านธุรกิจให้นักศึกษาทุกคนไปพร้อมๆกัน