สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DPU ขอเชิญร่วมงาน “BUSINESS MATCHING จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ”

UploadImage
 
          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการกระตุ้นการจัดตั้ง “BUSINESS MATCHING จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ” ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation: NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

          ภายในงานจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษในแง่มุมเกี่ยวกับธุรกิจ โดย อาจารย์วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมการจำหน่ายและจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และการให้คำปรึกษาเรื่องแผนธุรกิจ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี สอบถามโทร.086-900-2169, 089-785-2088