สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เด็กแห่สมัครเรียนราชภัฎอันดับ1ภาคใต้ คณะพยาบาลฮิตสุด

UploadImage

           นายประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยภาคใต้ ประกอบด้วย มรส. มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครศรีธรรมราช มรภ.สงขลา มรภ.ภูเก็ต และ มรภ.ยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่ายอดผู้สมัครที่ มรส.สูงเป็นอันดับ 1 ของ มรภ.กลุ่มภาคใต้ โดยมียอดรวมผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 10,434 คน แต่ มรส.สามารถรับได้เพียง 4,800 คนเท่านั้น

             อธิการบดี มรส.กล่าวต่อว่า เมื่อคำนวณจากจำนวนที่รับได้ 1 คน ต่อจำนวนผู้สมัคร พบว่าคณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้สมัครจำนวน 1,184 คน แต่รับได้เพียง 110 คน อัตราการแข่งขัน 1:10.76 ตามมาด้วยคณะครุศาสตร์ มีผู้สมัคร 2,513 คน รับได้ 420 คน อัตราการแข่งขัน 1:5.98 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้สมัคร 2,061 คน รับได้ 1,050 คน อัตราการแข่งขัน 1:1.96 ตามลำดับ

             “มรส.ได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะ การประยุกต์ใช้มัลติมีเดียและโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ มาบรรยายพิเศษเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาต่อปริญญาเอกและการทำผลงานวิชาการ ทั้งหมดนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร” นายประโยชน์กล่าว

            นายวัชโรภาส นกรอด ผู้ปกครองของ น.ส.กนิษฐา กล่าวว่า บุตรสาวเลือกสมัครเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์ เพราะอยากเป็นนางพยาบาล โดยลูกได้ศึกษาหาข้อมูลมาแล้วว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่ มรส.ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลอย่างถูกต้อง บัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วก็มีงานทำหมดทุกคน 100%

             “ลูกเป็นคนตัดสินใจว่าจะเรียนที่นี่และพ่อก็สนับสนุน เพราะพ่อก็รู้จัก มรส.มานาน อีกทั้งเห็นว่าการเดินทางก็สะดวก ไม่ไกลบ้านมาก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนได้ ยิ่งเมื่อได้มาเห็นมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง เห็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เห็นการต้อนรับขับสู้ที่ดี ก็ยิ่งเกิดความรู้สึกไว้วางใจและมั่นใจว่าอาจารย์จะช่วยดูแลสั่งสอนลูกของเราจนจบการศึกษาได้” นายวัชโรภาสกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์