สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดตจำนวนรับในรหัส 1864 คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ม.อ.

                จากประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาฯในระบบกลาง Admissions มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรหัส 1864 คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ระบุจำนวนเปลี่ยนแปลงจาก 10 คน เป็น 0 คน ทางทีมงาน AdmissionPremium.com ได้สอบถามไปที่งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วได้ข้อสรุปว่า ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำนวนรับในรหัสวิชานี้ หมายความว่า คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ยังรับนักศึกษาในระบบ Admission จำนวน 10 คน ทางทีมงานจึงได้ดำเนินการอัปเดตระบบเพื่อให้จำนวนรับในโปรแกรมตรงกับจำนวนรับจริงแล้ว

 
ดาวน์โหลดประกาศฉบับใหม่ ไฟล์แนบ

 
 

UploadImage