หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ ข่าว/บทความ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนไปหลังจากสถานการณ์ COVID-19

วันที่เวลาโพส 03 พฤษภาคม 63 16:54 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
หลังจากสถานการณ์ COVID-19 กลับมาดีขึ้น นอกจากเราทุกต้องเตรียมรับมือกับ "สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปนับจากนี้" โดยเฉพาะน้องๆ นักศึกษา รวมทั้งคนที่เป็นหรือกำลังจะก้าวเข้าสูสายงานผู้ประกอบการและภาคส่วนธุรกิจต่างๆ โดยข้อมูลจาก สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม หรือ IFI  ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบของภาวะวิกฤติดังกล่าวที่จะเป็นตัวแปรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มาเช็คกันว่าสายงานในอนาคตของใครจะได้รับผลกระทบบ้าง


1 "ประเทศจีน" ฟื้นเร็ว เป็นศูนย์กลางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)
แม้จีนจะเป็นประเทศแรกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 อย่างหนัก แต่ก็สามารถเข้าสู่ระยะฟื้นฟูได้รวดเร็ว ด้วยมาตรการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่พอที่จะสร้างแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศได้ง่าย ไม่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจจากภายนอก

2 สังคมจะเริ่มคุ้นกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Familiarity)
ช่วงกักที่ผ่านมาการเข้าถึงเทคโนโลยียังแพร่หลายเฉพาะในบางกลุ่ม แต่ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้คนต้องดำรงชีวิตแบบเว้นระยะจากสังคม จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกมากขึ้นแม้จะต้องมีการปรับตัวในการใช้งาน เช่น การเติบโตของการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ การใช้เงินดิจิทัล การดูหนังออนไลน์ เป็นต้น

3 อุตสาหกรรมกับการพึ่งพาตัวเอง
สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สร้างรายได้และการจ้างงาน แต่จากวิกฤติ COVID–19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเดินทาง ท่องเที่ยว ค้าส่งและค้าปลีก บันเทิง ร้านอาหารและร้านค้า สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของความสามารถในการพึ่งพาตัวเองที่เชื่อมโยงกับทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ

4 ธุรกิจ Start-up จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้น
หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการลงทุนของนักลงทุน แต่เพราะ COVID–19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานมากกว่าความต้องการใหม่ ๆ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่ในขณะเดียวกันอาจเป็นโอกาสสำหรับสตาร์ทอัพกลุ่มดิจิทัลจะได้เข้ามาแก้ปัญหา หรือตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

5 การฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องอาศัยภาครัฐและธุรกิจขนาดใหญ่
COVID–19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้แรงงาน ธุรกิจบริการ ผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก ซึ่งผลกระทบจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากกินเวลานาน แต่ผู้ที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินสำรองสูง ทั้งนี้ เมื่อวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไป ภาครัฐและธุรกิจขนาดใหญ่จะมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างมาก แต่ภาครัฐจะต้องดูแลไม่ให้เกิดการผูกขาดและเกิดความเหลื่อมล้ำในการแข่งขัน และฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจ


จากข้อมูลข้างต้นน้องๆสายเทคโนโลยีดิจิทัลถือว่ายังโชคดีกว่าสายอื่นๆ แม้จะเจอวิกฤตแต่ก็ยังมีแนวทางการทำงานเกิดขึ้นมาทดแทน ต่างกันกับสายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะสาหัสนอกจากจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศแล้ว การฝึกงานของน้องๆ สายท่องเที่ยวรวมถึงงานบริการต่างๆอาจจะต้องเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอีกด้วยที่มา
positioningmag.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด