หน้าแรก เรียนเป็นผู้ประกอบการ

คณะสาขา

รู้จัก สาขาการเป็นผู้ประกอบการ เรียนอะไร? ใครควรเรียน?

หลายๆ คนคงพอรู้จักการเรียนใน สาขาบริหารธุรกิจ กันมาบ้างแล้วว่าเป็นการเรียนที่มีหลายศาสตร์หลากสาขา ทั้งภาพรวมและเจาะลึกเฉพาะด้าน เช่น การจัดการ การตลาด การเงิน การธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นต้น ...