หน้าแรก เรียนการโรงแรม และการท่องเที่ยว ข่าว/บทความ

ผลสำรวจบอก คนรุ่นใหม่ยอมจ่ายเงินเพื่อท่องเที่ยวมากกว่าซื้อบ้าน!

วันที่เวลาโพส 04 มกราคม 61 16:57 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
 
Airbnb ได้ทำการวิจัยโดยสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี จำนวน 1,000 คน ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน โดยตั้งคำถามว่า อะไรคือสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญและยอมจ่ายเงินเพื่อมันในอีก 5 ปีข้างหน้า ผลปรากฏว่า คำตอบที่ไดจากคนส่วนมากคือ การท่องเที่ยว 

โดยผู้ตอบแบบสำรวจ ชาวอเมริกัน 55% ให้ความสำคัญในการเก็บเงินและการลงทุนมากที่สุด ส่วนที่ตามมาคือ การท่องเที่ยว จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการซื้อรถ ซึ่งน่าสนใจว่า ความสำคัญของการท่องเที่ยวมีมากกว่าการซื้อบ้านเสียอีก 

สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ ชาวอังกฤษ 56% บอกว่า การท่องเที่ยวกับการออมเงิน มาเป็นอันดับแรก ซึ่งมาก่อนการซื้อบ้านเช่นกัน และผู้ตอบแบบสำรวจชาวจีน 83% ก็ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวก่อน จากนั้นจึงมาเป็นการซื้อรถและซื้อบ้าน


สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า 83% ของผู้ใช้บริการ Airbnb อยู่ในช่วงอายุ 18-35 ปี ซึ่งนิยมเดินทางด้วยตัวเอง (ไม่ใช้บริษัททัวร์) 75% และเลือกที่จะเที่ยวแบบคนในพื้นที่ มากกว่าจะเที่ยวตามสถานที่แลนด์มาร์คยอดนิยม ถึง 53% โดยรูปแบบการท่องเที่ยวกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า ชอบที่จะไปเที่ยวกันเอง พักอาศัยกับคนในท้องถิ่น มากกว่าจะใช้บริการจากบริษัทรับจัดทัวร์ และสิ่งที่พวกเขาสนใจในการท่องเที่ยวก็คือเรื่องอาหาร ชิวิตกลางคืน ประวัติศาสตร์ รวมทั้งจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมต่างๆ 

สำหรับเรื่องที่จดจำจากการท่องเที่ยวมากที่สุดคือเรื่องอาหาร เพราะพวกเขาเห็นว่าอาหารท้องถิ่นเฉพาะของที่นั้นๆ มีความแปลกแตกต่างจากที่เคยกิน และนั่นคืออรรถรสของการเดินทางอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังพบอีกว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ จะเลือกหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากโซเชี่ยลมีเดียเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยคำแนะนำจากเพื่อน เว็บไซต์ทัวร์ และเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆ 


จากผลสำรวจข้างต้น จะเห็นได้ว่า เทรนด์การท่องเที่ยวมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่ AdmissionPremium มองว่า หากน้องๆ มีความสนใจด้านการท่องเที่ยว เข้ากับผู้คนได้ดี อัธยาศัยดี ชอบงานบริการ มีความรู้ทางด้านภาษา การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและหรือการโรงแรมเป็นสาขาที่เหมาะกับน้องๆ เป็นอย่างมากเลย สามารถทำเเป็น อาชีพอิสระก็ได้ เจ้าของกิจการเองก็ดี หรือจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นไกด์บริษัทไปก่อนก็ได้ ส่วนการโรงแรมงานก็มีความหลากหลายไม่ใช่แค่งานต้องรับอย่างเดียวนะ ตามไปดู สาขาที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวและการโรงแรมกันได้ที่ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรม คลิกที่นี่
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ