หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ

อาชีพในอนาคต

เงินเดือน 30,000+ แค่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ ทำความรู้จักสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

กว่า 5 ปีที่ผ่านมามีนายจ้างจากประเทศญี่ปุ่นมากมายที่เข้ามาเปิดบริษัทที่ประเทศไทย และเปิดรับสมัครคนไทยเข้าทำงานด้วยฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่สูงมาก แต่ก็มีเงื่อนไขตามมามากมายแต่ที่สำคัญที่สุดคือ “คุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดี” ...