หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ อาชีพในอนาคต

ตามส่อง เงินเดือนของคนทำอาชีพด้านภาษา

วันที่เวลาโพส 12 พฤษภาคม 61 14:46 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
อย่างที่เรารู้กันดีว่า คนเก่งภาษามักได้เปรียบในการเรียนและการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพไหนก็ตาม โดยเฉพาะภาษาที่ 2 และ ภาษาที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ นั่นทำให้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนของคนทำอาชีพด้านภาษาพุ่งสูงขึ้นตามความยากของการเรียน และความต้องการของตลาดงาน

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อหรือทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา และอยากรู้ข้อมูลสำคัญอย่างรายได้หรือค่าตอบแทนของแต่ละอาชีพ ไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ บทความนี้เราได้รวบรวม เงินเดือนและรายได้ของคนเก่งภาษา มาไว้ให้น้องๆแล้ว ไปดูกันเลย

 

1 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  (Flight attendant/Air hostess/Steward)
เงินเดือน 40,000-70,000 บาท แล้วแต่สายการบิน ไม่รวมค่าชั่วโมงบิน และค่าสวัสดิการ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าซักรีด ค่าภาษา 

 
2 มัคคุเทศก์หรือไกด์ (Tour Guide)
รายได้ 1,500-3,000 บาทต่อวัน ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและอื่นๆ 

 
3 ครูสอนภาษา (Teacher/Tutor)
ครู รร.รัฐ 11,920-22,000 บาท
ครู รร.เอกชน เริ่มต้น 17,300 บาท (ไม่รวมค่าติวนอกเวลา) 


4 นักแปลภาษา Translator
เงินเดือนเริ่มต้น 25,000-37,000 บาท (ค่าตอบแทนขึ้นตามประสบการณ์)
 
 
5 ล่ามหรือเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Interpreter)
เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท 
 
 
6 นักประชาสัมพันธ์ หรือ PR (Public Relations)
เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท
 
 
7 เจ้าหน้าบริหารงานลูกค้า (Account Executive)
เงินเดือน 15,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
 
 
8 พนักงานต้อนรับโรงแรม (Reception)
เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมค่าเซอร์วิสชาร์จและทิป)


 
ที่มา :
adecco.co.th 
www.pptvhd36.com 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด