หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ คณะ/สาขา

เก่งภาษาจีน สื่อสารง่าย ได้เปรียบในการทำธุรกิจ

วันที่เวลาโพส 04 เมษายน 61 10:09 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

      “จีน” ถูกกล่าวถึงว่ากำลังจะเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจโลก เมื่อจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจระดับโลกอย่างชัดเจนเช่นนี้ ทำให้ใครๆ ก็ต่างพากันหลั่งไหลเข้าหา และการย้ายถิ่นฐานของชาวจีนไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้จีนเป็นตลาดที่เรียกได้ว่า เนื้อหอมสำหรับการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

      ประเทศไทยของเราเอง ก็มีการทำมาค้าขาย และมีความใกล้ชิดกับชาวจีนมายาวนาน จึงทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างคนทั้งสองชาติมีความสำคัญและเพิ่มมากขึ้นๆ ในแต่ละปี  ด้วยโอกาสและด้วยจังหวะที่มีอยู่เช่นนี้  ไม่ใช่เพียงแค่การกอบโกยผลประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของจีนเท่านั้น แต่การลงทุน หรือเปิดตลาดการค้าที่เมืองจีนเองก็เป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทยสามารถแสวงหาโอกาสได้เช่นเดียวกัน      แต่การจะก้าวเข้าสู่ดินแดงมังกรและประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ทั้งเรื่องของธุรกิจ ภาษา และวัฒนธรรม  การเลือกเรียนหลักสูตรที่มีคุณภาพ ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้เรียนในหลักสูตรที่ “สร้างโอกาส” ให้กับเราได้จริง

      ภายใต้แนวคิดเหล่านี้เองได้ทำให้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างหลักสูตรใหม่ในชื่อ “สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ” เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจกับคนจีนราบรื่นมากยิ่งขึ้น การเรียนภายในสาขานี้ น้อง ๆ  จะได้เริ่มเรียนรู้กันตั้งแต่พื้นฐานภาษาจีน และพื้นฐานด้านการทำธุรกิจก่อนในปีแรก แล้วค่อยขยับเป็นวิชาเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การแปลเอกสาร การสื่อสารภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ไปจนถึงกฎหมายเกี่ยวกับการค้า


      การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ในมหาวิทยาลัยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ค่อยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการหาทุน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อีกทั้งมี MOU กับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐอันดับ 6 ของจีน ในความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนที่น้องๆ จะได้กลับมาฝึกงานต่อที่ไทยในชั้นปีที่ 4 หรือเลือกจะฝึกงานต่อที่ประเทศจีนเลยก็ได้ โดยมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงจะเป็นผู้แนะนำบริษัทให้

       ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ การได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่หลากหลาย ทั้งในชีวิตประจำวัน สังคมและธุรกิจ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับกับผู้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เมื่อจบไปแล้ว บัณฑิตจากสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ สามารถเลือกงานที่ทำได้ในหลายวิชาชีพ ไม่ถูกจำกัดไว้ในกรอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง

 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด