หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ ข่าว/บทความ

ทำไมภาษาอังกฤษจึงสำคัญสำหรับคนทำงาน?

วันที่เวลาโพส 16 กรกฎาคม 61 10:40 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
      คนที่มีความสามารถด้านภาษามักได้เปรียบกว่าเสมอ เพราะภาษาช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน ทำให้คนทำงานที่พูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้ ได้รับการจับตามองจากคนอื่นๆ ที่พบเห็น เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำงานเก่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้ทุกชาติทุกภาษา

      ดังนั้นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ  จึงช่วยให้การติดต่อทางธุรกิจมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้คนทำงานที่อยู่กันคนละประเทศมีความเข้าใจกันมากขึ้น จึงเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของการทำงาน หากพูดไม่ได้ ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับการทำงานได้ หรือแม้แต่การสมัครงานเอง หากเราไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โอกาสที่จะได้งานทำก็มีน้อยลง และนี่คือ 
3 เหตุผลที่ภาษาอังกฤษสำคัญสำหรับคนทำงาน1. เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร

      การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  มนุษย์จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญ เมื่อเราไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นของทั่วโลกได้ทุกภาษา แต่ต้องการติดต่อสื่อสาร เราจำเป็นที่จะต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้ได้ เราจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน หากพูดไม่ได้ก็ไม่ต่างจากคนที่เป็นใบ้ เกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น ดังนั้นเราควรหมั่นฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ


2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้คนทำงาน

      ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเราได้ยินคนทำงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเชียวชาญ จะทำให้เราแอบชื่นชมอยู่ในใจว่าคนๆ นั้นต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ภาษาอังกฤษจึงช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงาน ทำให้คนทำงานที่พูดภาษาอังกฤษได้ เขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ทำงานเก่ง สามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้หลากชาติหลายภาษา และการทำงานของเราก็จะสะดวกมากขึ้น เพราะการที่เราได้พบปะกับคนหลายๆ วัฒนธรรม จะช่วยให้เราได้ความคิดใหม่ในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เราเติบโตในหน้าที่การงานอีกด้วย


3. เพิ่มโอกาสงานด้วยทักษะภาษาอังกฤษ

      ในปัจจุบันนี้ หลายๆ บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่คนทำงานต้องมี  หากใครไม่สามารถพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษได้ โอกาสการได้งานทำก็จะมีน้อยลง เพราะต้องเสียโอกาสนั้นที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ การพูดได้เพียงเล็กน้อย หรือเขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความเข้าใจในการใช้ภาษา ได้กลายเป็นอุปสรรคในการทำงานอย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จในการหางาน เราจำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย
 
       การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่จำเป็นมากทั้งเรียน และทำงาน การฝึกภาษาอังกฤษ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ คน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันและอนาคตภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ จะมีบทบาทสำคัญและสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการรู้ภาษาย่อมทำให้ได้เปรียบนั่นเอง


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด