หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ กิจกรรม

สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการบริการวิชาการด้านภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนเครือข่าย

วันที่เวลาโพส 06 เมษายน 61 17:28 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการบริการวิชาการด้านภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนเครือข่าย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมทั้ง อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วม ทั้งนี้ในพิธีลงนามฯ ทางคณะได้รับและความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดี
 

 
คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด