หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ กิจกรรม

สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นและแต่งกายคอสเพลย์

วันที่เวลาโพส 30 เมษายน 61 16:16 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Japanese for business communication) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นและประกวดแต่งกายคอสเพลย์ ภาพบรรยากาศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (26 เม.ย. 2561)
The 2nd Japanese Speech Contest (26/Apr/2018) 
年度「第2回学内日本語スピーチコンテスト」のアルバム写真です。 
ในกิจกรรมนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (JBC) มีการแต่งตัวคอสเพลย์ Cosplayer as Business Person (Office Lady and Business Man) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจฐานะที่เป็นคนที่ทำงานและการสร้างจิตสำนึกในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด