หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ ข่าว/บทความ

ข้อได้เปรียบของการเป็น "เด็กสองภาษา"

วันที่เวลาโพส 13 กรกฎาคม 61 13:50 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ข้อได้เปรียบของการเป็น "เด็กสองภาษา"

แม้จะมีการพัฒนา AI หรือเทคโนโลยีช่วยแปลภาษาล้ำๆ มากมาย แต่ยังไงทักษะที่มนุษย์เราสามารถทำได้ดีกว่า AI ก็ยังมีและดีกว่าในหลายๆ ด้าน ใครที่เก่งภาษาโดยเฉพาะ 3 ภาษาขึ้นไป ย่อมได้เปรียบคนอื่นๆ แทบจะทุกด้าน ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่โลกไร้พรมแดน ผู้คนติดต่อสื่อสารข้ามโลกได้อย่างง่ายดายผ่าน Internet ย่อมนำมาซึ่งโอกาสที่ดีต่อชีวิตมากมาย

และไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ครอบครัวต่างมีค่านิยมที่อยากให้ลูกๆ เก่งภาษา หรือเป็น "เด็กสองภาษา" เพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสดีในชีวิตให้กับลูกได้  ดังนั้น ภาษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตคนอย่างมาก มาดูกันว่า การเป็นเด็กสองภาษาจะมีข้อดีข้อได้เปรียบอะไรบ้าง 


(1) ประโยชน์ต่อสมองและทักษะการเรียนรู้ 
การฝึกให้ลูกได้รู้จักกับภาษาที่สอง ถือเป็นวิธีการฝึกสมองอย่างดี เพราะสมองจะถูกกระตุ้นให้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ของทั้งสองภาษา รวมทั้ง เด็กสองภาษาไม่เพียงแต่รู้คำศัพท์ของภาษาที่สองเท่านั้น แต่ยังสามารถเปรียบเทียบ แปล ผสมคำ ในแต่ละภาษาและเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นด้วย การใช้สมองในเรื่องภาษา จึงเป็นแบบฝึกหัดอันซับซ้อนที่เข้ามาในชีวิตของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ การเรียนสองภาษา จะทำให้เด็กมีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี

มีงานวิจัยเปิดเผยว่า การรู้สองภาษาส่งเสริมความคิดเชิงนามธรรม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กสองภาษาซึ่งเชี่ยวชาญในการเปรียบเทียบและแยกแยะคำต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งงานวิจัยชี้ว่า สมองของเด็กสองภาษามีความสามารถดีกว่าในด้านแก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการจดจำ เด็กสองภาษาที่ชำนาญทั้งสองภาษาจะทำแบบทดสอบไอคิวได้สูงกว่าเพื่อนร่วมชั้นเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าเกิดมาเฉลียวฉลาดกว่า แต่เป็นเพราะเขามีประสบการณ์ในการพูดสลับภาษา จึงเป็นคนที่แก้ปัญหาได้พลิกแพลงกว่านั่นเอง


(2) ประโยชน์ทางวิชาการ 
จากมุมมองทางวิชาการ เด็กสองภาษามีข้อได้เปรียบมากมาย งานวิจัยบอกว่า เมื่อถึงเวลาตอบข้อสอบ เด็กสองภาษาจะมีความคิดสร้างสรรค์และตอบได้ละเอียดมากกว่าเด็กที่รู้แค่ภาษาเดียว อาจเป็นเพราะรู้คำศัพท์ในหลายภาษาจึงทำให้เกิดความคิดพลิกแพลงและยืดหยุ่นกว่า

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเด็กชั้นประถมในรัฐลุยเซียนา ยืนยันว่า การเรียนภาษาต่างชาติช่วยให้ผลการเรียนของเด็กโดยรวมดีขึ้น เด็กสองภาษามีนิสัยฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ตั้งแต่เล็ก เพราะเรียนรู้ที่จะฝึกแตกคำออกเป็นส่วนๆ ผ่านการเรียนภาษา และเด็กสองภาษามีความสามารถในการรับรู้และแยกหน่วยเสียง จึงเข้าใจเสียงที่แตกต่างกันในหนึ่งคำได้ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและวัยอนุบาล เพราะขั้นแรกของการฝึกอ่านคือ ต้องเรียนรู้ที่จะฟัง คำหนึ่งคำให้เป็นเสียงที่แตกต่างกันให้ได้ก่อน


(3) ประโยชน์ทางด้านครอบครัวและสังคม
การรู้สองภาษาไม่ใช่แค่เรียนรู้คำในสองภาษาเท่านั้น แต่เป็นการเชื่อมโยงสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน แม้เด็กจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่ก็อาศัยอยู่ในครอบครัว ชุมชน และโลกใบนี้ด้วย การเป็นเด็กสองภาษาจึงทำให้เด็กๆ มีทักษะที่ดีกว่าในเรื่องของการสื่อสาร การเข้าใจโลกรอบตัว รับรู้ความต่างทางวัฒนธรรม และเข้าใจบทบาทอันหลากหลายของตัวเองในโลก


ที่มา :
theasianparent.com
www.amarinbabyandkids.com  
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด