หน้าแรก เรียนภาษาเพื่อธุรกิจ ข่าว/บทความ

5 ภาษาที่สามน่าเรียน อนาคตรุ่ง เหมาะกับการทำธุรกิจ

วันที่เวลาโพส 30 สิงหาคม 61 10:55 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การที่เรามีทักษะความรู้ในภาษาที่ 2 หรือ 3 ​มักจะทำให้เราได้เปรียบคนอื่นๆ เสมอในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน ภาษาที่ 3 จะช่วยส่งเสริมให้เราก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยเปิดโอกาสให้การทำงานหรือทำธุรกิจของเราได้กว้างมากขึ้นด้วย


บทความนี้ เราขอแนะนำ 5 ภาษาที่สามน่าเรียน อนาคตรุ่งและเหมาะกับการทำธุรกิจ จากการนำเสนอของเว็บไซต์ต่างประเทศหลายๆ เว็บที่เราได้หาข้อมูลมา พบว่าทั้ง 5 ภาษาเหล่านี้ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

รวมทั้งมีความสำคัญ เป็นประโยชน์สำหรับคนทำธุรกิจ และที่สำคัญคือเป็นภาษาที่เหมาะกับคนไทย เพราะมีหลักสูตรเปิดสอนในประเทศเรามากมาย และเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของคนไทยมากที่สุดนั่นเอง ส่วนจะมีภาษาอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย


1 ภาษาอังกฤษ (English)


เราแทบทุกคนที่เคยผ่านระบบการศึกษาของประเทศไทยมา ย่อมรู้ดีว่าภาษาอังกฤษสำคัญและจำเป็นแค่ไหน เพราะเป็นภาษาที่รัฐบาลส่งเสริมให้เราเรียนมาตั้งแต่อนุบาล เพราะเป็นภาษาราชการขององค์กรชั้นนำมากมายในโลก

โดยทั่วโลกมีผู้พูดภาษาอังกฤษประมาณ 983 ล้านคน และมีสัดส่วนของเจ้าของภาษาเพียง 371 ล้านคน รวมทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดย 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรโลกจัดว่ามีความเข้าใจภาษาอังกฤษ


2 ภาษาจีนกลาง (Mandarin)


ภาษาจีนกลาง เป็นภาษาที่ใช้พูดกันแพร่หลายมากที่สุดในประเทศจีน มีสัดส่วนของเจ้าของภาษาประมาณ 879 ล้านคน และมี 193 ล้านคนที่พูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง ซึ่งในภาพรวมแล้วมีประมาณ 1.05 พันล้านคนที่ใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร

และที่สำคัญคนจีนและบริษัทข้ามชาติต่างๆ ของจีนยังมีความสำคัญและมีบทบาทมากในโลก จึงไม่แปลกที่ภาษาจีนกลางจะเป็นภาษาที่ดีที่สุดสำหรับเรียนเพื่อทำธุรกิจ 


3 ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)


ญี่ปุ่น ประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นกลไกสำคัญของโลก เป็นประเทศที่มีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีศูนย์บ่มเพาะสำหรับนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ในหลากหลายด้าน

และยังมีการจ้างแรงงานต่างชาติในราคาสูง ด้วยเหตุนี้เองภาษาญี่ปุ่นจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อคนทำงานและการทำธุรกิจนั่นเอง (อ่านเพิ่มเติม>> เงินเดือนชาวต่างชาติที่ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น


4 ภาษาอาหรับ (Arabic)

ภาษาอาหรับอาจจะไม่ใช่ภาษาที่คนไทยคุ้นเคยกันมากนัก แม้ทั่วโลกจะมีจำนวนผู้ใช้ภาษาอาหรับอยู่ที่ 422 ล้านคน แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในตะวันออกกลาง โดยประชากรศาสตร์เผยว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การใช้ภาษาอาหรับเติบโตขึ้นถึง 2500 เปอร์เซ็นต์ ภาษาอาหรับเป็นภาษาของตะวันออกกลางซึ่งเติบโตด้วยธุรกิจน้ำมันและก๊าซ แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ธุรกิจประเภทนี้เท่านั้น ยังรวมถึงด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และด้านแฟชั่นอีกด้วย


5 ภาษาฮินดี (Hindi)

อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ไม่แปลกที่จะมีคนใช้ภาษาฮินดีและภาษาอูรดูอยู่ประมาณ 544 ล้านคน ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะได้รับความนิยมในอินเดีย แต่ 85 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

และแม้ว่าภาษาฮินดีไม่ใช่ภาษาประจำชาติของอินเดีย แต่เป็นภาษาที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ และอินเดียยังถือเป็นดินแดนแห่งความหลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ศิลปะ การเกษตร เป็นตลาดผู้บริโภครายใหญ่ที่กำลังพัฒนาด้านภาคการผลิต 
ที่มา :
bilingua.io
www.rypeapp.com
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด